Projektjeink

Közösségi Katalizátorok - Community Catalysts

Mi van a fenntarthatóságon is túl? A Regeneratív Fejlődés az embert a természet szerves részének tekinti, képesnek arra, hogy a bioszféra felelős tagjaként legyen jelen és cselekedjen, sőt, még az eddig okozott sebeket is begyógyítsa. Ez az eszme a vezérfonala a Profilantrop Egyesület projekt sorozatának amelyet egy inspiráló nemzetközi partnerségben valósítunk meg.

A Community Catalysts kezdeményezés célja ifjúsági és közösségi vezetők, aktivisták, helyi döntéshozók ösztönzése olyan progresszív eszközök elsajátítására és használatára, mint az akciókutatás, az aktív állampolgári részvétel támogatása, innovatív közösségfejlesztési módszerek, a közpolitikai fejlesztések tervezésében való részvétel. Ily módon a vidéki és városi közösségek és a helyi gazdaság a regeneratív fejlődése útjára léphetnek.

Együttműködésünk első lépése egy 2018 és 2020 között megvalósított projekt, melynek keretében tananyagot és videó anyagokat fejlesztettünk, illetve közösségekkel való munka során alkalmazható gyakorlati eszközkészletet hoztunk létre, melyek a Regeneratív Fejlődés paradigmájában gyökerező kezdeményezések, helyi projektek tervezését és megvalósítását segítik elő.

2020-ban indult, jelenleg zajló projektünk a második lépés az úton, a gazdaságra fókuszál. Az itt alkalmazott megközelítés a Transzformatív Gazdaság eszméje, mely magába foglalja az Agroökológiát és Élelmiszer Önrendelkezést; a Közjavak megközelítését; a Feminista Gazdaságot; és a Szociális és Szolidáris Gazdaságot. A gazdaság dimenziójában a regeneratív fejlődést ezeken az elveken keresztül látjuk megvalósíthatónak. A projektben egy részvételi akciókutatást követően tananyagot fejlesztünk és egy online platformot hozunk létre, hogy minél szélesebb körben tudjuk terjeszteni a Transzformatív Gazdaság elveit.

A társadalmi, közösségi dimenziót célzó harmadik projekt 2022-ben kezdődik, ennek központi gondolata a Közösségi Reziliencia. A későbbiekben erről is részletesebben beszámolunk.

A projektben együttműködő szervezetek szociális, ökológiai, gazdasági regenerációs tevékenységet folytatnak Európa különböző országaiban. Mindannyian a helyi társadalom kihívásaira keresünk komplex, egyedi válaszokat, holisztikus szemlélettel fordulva minden 21. századi problémához, legyen az a természeti élőhelyen vagy a társadalomban kialakuló konfliktusból, elégtelen működésből eredő zavar, nehézség vagy akár katasztrófa.

A partnerségben együttműködő szervezetek: Resilience.Earth a Katalóniai Olot-ból, akik közösségi részvételi folyamatokat katalizálnak már 15 éve, 15 országban többek között öko-szociális tervezés és akciókutatások révén; a Red de Transición szintén Spanyolországból, akik 10 éve aktív szereplői az átalakuló mozgalomnak – céljuk új állampolgári modellek és minél rugalmasabb intézményi és közösségi működés megteremtése; a 80-as évek óta működő szicíliai Palma Nana, akiknek egyik legfontosabb tevékenysége a fenntartható élelmiszerellátás és a termelői-fogyasztói együttműködések stratégiai fejlesztése; a több mint 20 éve környezetvédelmi oktatásban dolgozó portugál Projecto Novas, akik 43 hetkáron permakultúrás szemléletmódban, regeneratív megközelítésben működtetnek egy gazdaságot és az 1998. óta aktív Gaia Education hatalmas, 48 országot összegkötő oktatói hálózatával. A Transzformatív Gazdaságról szóló projektünkben a Barcelonai Egyetem Üzleti Tanszéke is csatlakozott a partnerséghez.

Mindhárom projekt az Európai Bizottság ERASMUS+ programjának támogatásával valósul meg.