Projektjeink

Új projektünk egy új paradigma meghosításáért

Nagyon izgalmas projektet indított egyesületünk 2024 februárjában, Regeneratív Könyvek a közösségi részvételért, közösségi részvétel a regeneratív életmódért címmel, melynek keretében teljesen új megközelítésből közelíthetjük meg korunk feszítő problémáit.

Szerencsére ma már kevesen vannak köztünk, akik komolyan kétségbe vonják azt, hogy az a társadalmi-gazdasági rendszer, amelyben globálissá vált kultúránk jelenleg működik, komolyan veszélyezteti az ökoszisztémát, melyből kifejlődött, amely az alapját jelenti minden földi életnek. Ráadásul az ezen az áron felépített rendszer nem teremti meg a társadalmi igazságosságot a benne élők számára.

Ha egyetértés is van abban, hogy ezen változtatni kell, arról megoszlanak a vélemények, hogy min, milyen mértékben, milyen irányban kellene változtatni. Ez könnyen elbizonytalanítja az embert, vagy arra késztet, hogy valamilyen részletkérdésre egyszerűsítse le a komplex problémahalmazt.

 

A regeneratív fejlődés egészen új paradigmát, narratívát kínál, egyúttal távolabbra helyezi a “célszalagot”: nem elégszik meg azzal, hogy ne ártsunk tovább, arra hívja az emberiséget, hogy találja meg felelős, konstruktív szerepét az élőlények közösségében, melyben kivételes képességeit végre nem az ökoszisztéma ellenében, hanem annak szerves részeként tudja kibontakoztatni.

Világszerte számos regeneratív kezdeményezés hihetetlen eredményeket ér el akár néhány év alatt: kiszáradt folyókba visszatér a víz, visszafordul az elsivatagosodás, visszatérnek kihaltnak hitt állatfajok, deprivált országrészek válnak vonzóvá, egészségessé, gazdaggá, stb. Magyarországon még nagyon újnak számít a regeneratív megközelítés, a szakemberek, szervezetek többsége még mindig a fenntarthatóság bűvöletében él – és bár sokan megkérdőjelezik annak hatásosságát, nem közismert a továbblépés iránya.

 

Ezen szeretnénk változtatni a projektünk során, melynek keretében a regeneratív fejlődés egyik legfontosabb alapművét, ​Daniel Christian Wahl, a nemzetközileg elismert aktivista és író  Designing Regenerative Cultures című könyvét adjuk ki. Ehhez több rendezvény is kapcsolódik az év során, ahol a regeneratív fejlődés paradigmájának gyakorlati oldalát is is megismerheti a közönség.

Ezt a jelentőségteljes munkát a HAND Nemzetközi Humanitárius és Fejlesztési Civil Szövetség támogatásával tudjuk véghez vinni, a Negyedik Trió EU Elnökségi Projekt keretein belül.

 

 

Jelen cikk az Európai Unió finanszírozásával/társfinanszírozásával valósult meg az “Együtt egy nyitott, igazságos és fenntartható Európa felé a világban – Negyedik Trió EU Elnökségi Projekt” keretein belül. Tartalma a Profilantrop Egyesület kizárólagos felelősségét képezi és nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.

Az „Együtt egy nyitott, igazságos és fenntartható Európa felé a világban – Negyedik Trió EU Elnökségi Projekt” az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg, a magyar HAND Szövetség; a spanyol La Coordinadora; a belga CNCD-11.11.11 és 11.11.11., mint nemzeti civil szervezeti platformok, valamint a CONCORD, mint európai civil szervezeti szövetség partnerségében, közösen munkálkodva a fenntartható fejlődés és nemzetközi együttműködés területén.