Projektjeink

Magányos idők, társas készségek

A Regeneratív fejlődést előmozdító számos kezdeményezés egyike, a Szolidáris Gazdaság Mozgalom világszerte azon tevékenykedik, hogy alulról szerveződő, önrendelkező közösségek sokasodását segítse, illetve hogy azokat hálózatosítsa, a bennük létrejövő erőforrások (mint tudás, pénz és munkaerő) keringetését szervezze.

A HATI-SOS (Hard Times-Soft Skills) című Közép-Európai összefogás, a Profilantrop Egyesület legújabb 2 éves, az Európai Unió, Erasmus+ programja által támogatott projektje, azt tűzte ki célul, hogy a régió Szolidáris Gazdasági szervezeteit rájuk szabott horizontális módszerekkel és eszközökkel lássa el.

De mik is ezek a társas készségek, és miért szorulnak fejlesztésre?

Társas készség például az erőszakmentes kommunikáció, a visszajelzés adás-és fogadás, az empatikus figyelem, az öngondoskodás, a megosztott vezetés- és szervezés, a konfliktuskezelés, a gyűlések hatékony facilitálása, valamint a bevonó döntéshozás. Az olyan  szervezetek számára, melyek gazdasági demokráciára törekednek, döntéseiket közösen hozzák, és aktívan dolgoznak a tagjaik nemi-, faji-, és osztályhelyzetbeli egyenlőtlegségeinek csökkentésén ezen készségek birtoklása elengedhetetlen.

A konvencionális vállalkozásokhoz képest ez a társadalmilag elkötelezettebb működés jelentős feladat-többletet ró a szolidáris gazdasági szervezetek közösségeire, hiszen a klasszikus vállalkozásmenedzsment módszerek nem terveznek az említett fókuszokkal. A plusz feladatok racionális, adminisztratív, stratégiai vonatkozásait kemény készségeknek nevezzük, ezek fejlesztése is hosszú távú célunk. Most viszont az olyan megközelítésekkel fogunk foglalkozni, melyek nem tervezést és számolást, hanem egymásról való gondoskodást, új kommunikációs nyelvek elsajátítását, és alternatív döntéshozási rendszerek kialakítását követelik meg.

A HATI-SOS első fő eredménye egy olyan képzés lesz, mely részvételi módon, 4 modulra bontva adja át az előzetes kutatómunkában feltárt társas készségeket fejlesztő eszközöket és gyakorlatokat. Ezeket, a modulonként 2 napos tréningeket 2022 őszén tartjuk meg mind a 4 visegrádi országban, saját nyelveiken. Az események után visszajelzéseket gyűjtünk a résztvevőktől, és ezek beépítésével hozzuk létre azt a recepttárat, mely a jövőben hasznos kézikönyve lehet a Szolidáris Gazdaság útjára lépőknek, vagy a már eleve azon járóknak.

A második tréningünk ugyanezen eszközöket szabja aktivisták és tevékeny állampolgárok szükségleteire. Itt a fő fókusz a nagyszabású rendezvények megszervezése, a hatékony kampányokhoz szükséges közösségi munkamegosztás és a részvételi költségvetés-tervezés lesznek. A képzést 2023 nyarán, Prágában fogjuk tartani, és gyakorlati része egy budapesti regionális Szolidáris Gazdasági fórum közös megszervezése lesz. Itt is a résztvevők meglátásainak beépítésével alakítjuk a tananyagot ingyen letölthető, széles körben használható szervezői útmutatóvá.

A HATI-SOS partnerség tagjai a lengyel FER több, mint 30 éves szemléletformáló tapasztalattal, az emberi jogokkal a Szolidáris gazdaság viszonylatában foglalkozó cseh EA, a feminista gazdaságban, részvételi költségvetés-tervezésben jártas szlovák Utopia és a transzformatív gazdaság és a regeneratív fejlődés elősegítésén jelenleg is folyamatosan dolgozó Profilantrop Egyesület.

Rajtunk kívül a Ripess Europe, Európa legnagyobb Szolidáris Gazdasági hálózatának facilitátor szervezete segíti tapasztalataival, kapcsolataival, és tudástárával a munkánkat.

A partnereink tapasztalatai, a témáinkban fellelhető magyar nyelvű anyagok szűkössége és a magyar Szolidáris Gazdasági Hálózat gyűlésein azonosított általános szervezeti szükségletek alapján abban reménykedünk, hogy a HATI-SOS projekt hiánypótló erővel fog bírni a magyar aktivizmusban, és egy új korszakot nyit az együttműködő szerveződések számára.