archívum

Új nemzetközi munka indul: a Community Catalysts

2019. május 28.

A Community Catalysts projekt célja ifjúsági és közösségi vezetők ösztönzése olyan progresszív eszközök elsajátítására és használatára, mint az akciókutatás, illetve az aktív állampolgári részvétel és közösségi kezdeményezések támogatása. Ily módon járulunk hozzá a vidéki társadalmak és gazdaság regeneratív fejlesztéséhez.

Ehhez a katalizációs munkához készül most egy eszköztár, amely reményeink szerint sok más civil csoport rendszerszemléletű közösségfejlesztő munkáját segíti majd a következő évtizedekben. Tréninganyagokat írunk, illetve nemzetközi trénerképzést tartunk a közösségi tanulás eszközeivel.

A projektben együttműködő 6 szervezet közösségi, ökológiai, gazdasági fejlesztő tevékenységet folytat Európa különböző országaiban, tehát mindannyian a helyi társadalom kihívásaira keresünk komplex, egyedi válaszokat. Holisztikus szemlélettel fordulunk minden 21. századi problémához, legyen az a természeti élőhelyből vagy a társadalmi szervezetben kialakuló konfliktusból, elégtelen működésből eredő zavar, nehézség vagy akár katasztrófa.

A partnerségben együttműködő szervezetek közt köszönthetjük a Resilience.Earth-öt Gironából, akik közösségi részvételi folyamatokat katalizálnak már 15 éve, 15 országban többek között öko-szociális tervezés és akciókutatások révén, a Red de Transición szintén Spanyolországból, akik 10 éve aktív szereplői az átalakuló mozgalomnak – céljuk új állampolgári modellek és minél rugalmasabb intézményi és közösségi működés megteremtése; velünk dolgozik a 80-as évek óta működő palermoi Palma Nana, kiknek egyik legfontosabb tevékenysége a fenntartható élelmiszerellátás és a termelői-fogyasztói együttműködések stratégiai fejlesztése, a több mint 20 éve környezetvédelmi oktatásban dolgozó portugál Projecto Novas, akik 43 hetkáron maguk is regenerálnak egy gazdaságot és az 1998. óta aktív skót Gaia Education hatalmas, 48 országot összegkötő oktatói hálózatával.

A projekt tevékenységeit a a Regeneratív Fejlesztés gondolatkörének mélyebb megismerése és megismertetése jegyében állítottuk össze. A jelenleg elterjedt gazdasági működésmód a természeti és közösségi erőforrások elhasználása, elfogyasztása által tudja kielégíteni az emberi közösségek szükségleteit. Az erre adott válasz a fenntartható fejlődés koncepciója, melynek jegyében csökkenteni kell, lehetőleg teljesen meg kell szűntetni a természet károsítását igényeink kielégítése során. A regeneratív fejlesztés még tovább megy, a természet mintáit, struktúráit alapul véve olyan rendszereket fejleszt, ahol a termelési és gazdsági tevékenység eredménye az egészségesebb ökoszisztéma, a nagyobb biológiai sokféleség. Nem elég leállni a pusztítással, helyre is kell állítani a károkat és ezt csak egy olyan működésmód tudja elhozni, ahol az ember és a társadalom a természet szerves részeként tekint magára, partenri viszonyt ápol vele.

Reméljük, hogy a Profilantrop új partnerségi munkája révén Európa minél több közössége számára nyújthatunk kézzelfogható segítséget különféle önsegítő folyamatok katalizálásához.

A Profilantrop Egyesület kiemelten az Ági forduló című, baranya megyei közösségi fejlesztő tevékenységéhez kötődő tapasztalatait csatornázza be a projektbe. Erről a munkáról is hamarosan többet olvashattok!